PRODEJ PÍSKU, ŠTĚRKU, BETONU A STAVEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY.

Vložte svůj text..

Dostupné materiály

  • drcené kamenivo (všechny frakce štěrku, lomový kámen, kámen do základů, okrasné kamenivo, atd.)
  • těžené kamenivo (písky kopané tříděné i netříděné, oblázky, kačírek, kamenné drtě, atd.)
  • recykláty (betonový, cihelný)
  • zásypový materiál (štěrkopísky, mulčovací kůra)
  • Prodej betonu  

.