Pronájem a přistavění  kontejneru

       převoz veškerého materiálu

                                   

                                                     

                               Nakládání s odpady 

Nabízíme pronájem kontejnerů o objemech 3 m³ a 12 m³. . Naše  kontejnery jsou vhodné zejména k odvozu stavebního odpadu a suti, bioodpadu, větví, kamení a starého nábytku a dalších recyklovatelných i nerecyklovatelných odpadů.

Pronajatý kontejner vám sami dopravíme na vámi vybranou adresu. Po jeho naplnění si kontejner zase odvezeme a postaráme se o odvoz jeho obsahu na příslušné sběrné místo či skládku. S námi zkrátka můžete mít zase o pár starostí míň, a to už za to stojí.